การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

วันเริ่ม:

28/04/2022

เวลาเริ่ม:

9:00 am

สถานที่:

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

กำหนดการอบรม

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีความรู้พื้นฐานการใช้ฟังก์ชันใน MS Excel
  • การเตรียมตัวก่อนอบรม : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ MS Excel ได้
จำนวนรับทั้งหมด 210 (210 ที่ว่าง)
  • ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วัน-เวลา จัดอบรม

  • 28/04/2022 9:00 am   -   4:00 pm
  • 29/04/2022 9:00 am   -   12:00 pm
แชร์คอร์สนี้
เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ