การเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น (รุ่นที่ 1)

วันเริ่ม:

28/05/2022

เวลาเริ่ม:

9:00 am

สถานที่:

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

สำหรับโรงเรียนที่มี MOU กับคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการอบรม

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  • การเตรียมตัวก่อนอบรม :
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อ Internet
    2. มีบัญชีผู้ใช้ Google

**โปรดตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม กรณีที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมและชำระเงินมาแล้ว หากท่านขอยกเลิกไม่เข้าร่วมอบรมในภายหลัง ทางผู้จัดงานจะไม่คืนเงินทุกกรณี**

จำนวนรับทั้งหมด 50 (50 ที่ว่าง)
  • ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วัน-เวลา จัดอบรม

  • 28/05/2022 9:00 am   -   4:00 pm
  • 29/05/2022 9:00 am   -   4:00 pm
แชร์คอร์สนี้
เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ