การเขียนโปรแกรม Scratch (รุ่นที่ 1)

วันเริ่ม:

30/07/2022

เวลาเริ่ม:

9:00 am

สถานที่:

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

กำหนดการอบรม : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**โปรดตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม กรณีที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมและชำระเงินมาแล้ว หากท่านขอยกเลิกไม่เข้าร่วมอบรมในภายหลัง ทางผู้จัดงานจะไม่คืนเงินทุกกรณี**

Sorry, this event is expired and no longer available.
จำนวนรับทั้งหมด 25 (25 ที่ว่าง)
  • ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วัน-เวลา จัดอบรม

  • 30/07/2022 9:00 am   -   4:00 pm
  • 31/07/2022 9:00 am   -   4:00 pm
แชร์คอร์สนี้
เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ