*ทดสอบระบบ2* Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems (รอบที่ 1) วันที่ 10 พ.ค. 67 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันเริ่ม:

10/05/2024

เวลาเริ่ม:

9:00 am

สถานที่:

Faculty of Science, Prince of Songkla University

ทดสอบระบบ2
Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems (รอบที่ 1) วันที่ 10 พ.ค. 67 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Event Timelines

สมัครอบรม

ประเภท: ระบุจำนวน ราคา/คน
รอบที่ 1 วันที่ 10 พ.ค. 67 เวลา 09.00 - 12.00 น.

นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย

30 ที่ว่าง
999 $
จำนวน ราคารวม

สถานที่:

จำนวนรับทั้งหมด 30 (30 ที่ว่าง)
  • Faculty of Science, Prince of Songkla University
  • Hatyai
  • Songkhla
  • 90110
  • Thailand

วัน-เวลา จัดอบรม

  • 10/05/2024 9:00 am   -   12:00 pm
แชร์คอร์สนี้
เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ