การสร้าง Chatbot โดยใช้ Dialogflow ร่วมกับ Line Messaging API

วันเริ่ม:

26/02/2022

เวลาเริ่ม:

9:00 am

สถานที่:

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมตัวก่อนอบรม
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อ Internet
  • มีบัญชีผู้ใช้ Line Application ที่เป็น E-mail
  • มีบัญชีผู้ใช้ Google
  • มีโทรศัพท์มือถือที่มี Line Application สำหรับทดสอบแชทบอท
Sorry, this event is expired and no longer available.
จำนวนรับทั้งหมด 200 (200 ที่ว่าง)
  • ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วัน-เวลา จัดอบรม

  • 26/02/2022 9:00 am   -   4:30 pm
แชร์คอร์สนี้
เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ